Keresés a honlapon
„TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONT"
2018.03.27.

INDUL A „TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONT MOHÁCSON” CÍMŰ PROJEKT
Közgyűlés 2018
2018.03.07.

Egyesületünk 2018. március 1-jén tartotta idei évi rendes közgyűlését.

Örökbefogadás feltételei

1) zárt, bekerített udvar
2) szuka kutyát csak ivartalanítva adunk örökbe
3) ha van már kutya, ellentétes nemű kutyát adunk
örökbe, melyet előtte kiivartalaníttatunkÖrökbefogadás menete

1) a kutya kiválasztása után, az adatokat(név, cím,
telefonszám) meg kell adni a dolgozóknak
2) a menhely dolgozója kimegy, és ellenőrzi a
helyet, ahová a kutya kerülni fog
3) ezután vagy személyesen, vagy telefonon
értesíti a leendő gazdát, hogy megfelel-e a
feltételeknek, vagy sem
4) a leendő gazda, ha megfelelt a feltételeknek,
ekkor eljöhet a kutyáért (vagy értesítjük az
időpontról, hogy mikor jöhet)
5) a menhelyen a kutya átvétele előtt alá kell írnia
egy Örökbefogadási nyilatkozatot
6) és végül hozott pórázzal, és nyakörvvel
hazaviheti a kutyátÖrökbefogadási nyilatkozat

Örökbefogadási szerződésÖrökbeadó:
Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület
Állatvédő Tagozata
7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Örökbefogadó:
neve:.........................................................................
sz.ig.száma:..............................................................
lakcíme:.....................................................................
az a cím, ahová a kutya kerül:..................................
telefonszáma:...........................................................

Örökbefogadó a mai napon átvett a mohácsi Állatvédő Tagozattól egy kutyát.

Örökbefogadott kutya:
neve:.......................................................
fajtája:.....................................................
neme:.....................színe:.......................
ivartalanítva: nem
igen ivartalanítás ideje:..........

A szerződéssel együtt az állat oltási könyvét, bilétáját átvettem.

Jelen szerződés aláírásával vállalom a következőket:
- Az állatvédelmi törvény által előírt kötelességeimmel és jogaimmal tisztában vagyok, a törvényt betartom. Az állat éves védőoltásait beadatom, állatorvosi ellátásáról gondoskodom. Kijelentem és tudomásul veszem, hogy a kutyát láncon nem tartom.
- Amennyiben körülményeim megváltoznak és az állatot megtartani nem tudom, őt az Örökbeadónak visszaszolgáltatom. A kutyát el nem adom és másra át nem ruházom. Amennyiben a kutyát másra szeretném átruházni, azt kizárólag az Örökbeadóval történt közös megegyezés alapján teszem. Ebben az esetben az új tulajdonossal az Örökbeadó új örökbefogadási szerződést köt.
- Betegség vagy sérülés esetén gondoskodom a kutya szakképzett orvosi ellátásáról.
- Az állat elvesztéséről vagy fenti elérhetőségeim megváltozásáról haladéktalanul értesítem az Örökbeadót.
- Tudomásul veszem, hogy a kutyát nem szaporíthatom.
- Kölyök szuka örökbefogadása esetén az örökbefogadástól számított fél éven belül az állat ivartalanításáról gondoskodom és arról a mellékelt állatorvosi igazolást az Örökbeadónak visszajuttatom.
- Beleegyezem, hogy az Örökbeadó vagy megbízottja látogassák az állatot és ellenőrizzék tartási körülményeit.
- Az állat szokásairól és múltbéli történetéről az Örökbeadó jóhiszeműen tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy az Örökbeadó nem vállal felelősséget semmilyen következményért olyan események miatt, amelyek az információ hiányának, vagy a félreinformáltságnak tulajdonítható.
- Tudomásul veszem, hogy az Örökbeadó nem vállal felelősséget azokért a kiadásokért, amelyek az esetleges későbbi betegségek miatt adódnak.
- Amennyiben a jelen szerződésben foglaltakat nem tartom be, vagy az Örökbeadó úgy ítéli meg, hogy az állat tartási körülményei nem megfelelőek, a szerződés érvényét veszti és az Örökbeadónak jogában áll az örökbefogadott állatot visszavenni. Ebben az esetben az állatot haladéktalanul visszaszolgáltatom.

Az 1995.évi CXIX. Adatvédelemről szóló törvény értelmében tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a Kutyatááár Mohácsi Kutyaotthon nyilvántartja.

Kelt,…………………………………..Kutyatááár, mint Örökbeadó Örökbefogadó
részéről aláírásaAz örökbefogadási szerződés letölthető:

http://www.shp.hu/hpc/userfiles/varosvedo/orokbefogadasi_szerzodes.doc